Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Ziomeczek

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafischikella fischikella

October 16 2018

Ziomeczek
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaatranta atranta
Ziomeczek
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
Ziomeczek
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viagnocco gnocco
Ziomeczek
4248 12b2 500
Reposted fromkluczka kluczka viaMartwa13 Martwa13

October 12 2018

Ziomeczek
2384 d7d3 500
Reposted byunterland unterland
Ziomeczek
Jest mi kurwa znowu źle..
Ziomeczek
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
Ziomeczek
1257 34e3
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viaMartwa13 Martwa13

October 10 2018

Ziomeczek
Tyle ile dasz od siebie tyle do Ciebie wróci..
Reposted byMartwa13Zoonk11LabRatOr28claudelle
Ziomeczek
1140 5af3 500
Reposted byBalladynafallingsky

October 06 2018

Ziomeczek
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5696 1249
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
0044 3777
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaMartwa13 Martwa13

October 04 2018

Ziomeczek
Chciałabym znów poczuć sie kochaana.. znów poczuć sie ważna.. chce znów mieć ten powód do życia.. 
— Daj mi go znowu..
Ziomeczek
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
9323 61e7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl