Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Ziomeczek

możesz zadzwonić nawet w środku nocy, gdy śpię pierwszy raz od tygodnia.

Reposted from12czerwca 12czerwca viamielle mielle
Ziomeczek
1287 0360
Reposted frompiehus piehus viamielle mielle
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamielle mielle
Ziomeczek
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viamielle mielle
Ziomeczek
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamielle mielle
Ziomeczek
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viamielle mielle
Ziomeczek
JEST MI BRAK SŁÓW  NA CIEBIE, 
PO PROSTU KURWA BRAK SŁÓW. 
— Zawieźć sie po raz kolejny..
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Ziomeczek

March 14 2018

Ziomeczek
2510 afd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
Ziomeczek
8083 0c03 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajunior13 junior13
Ziomeczek
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Ziomeczek
7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viatediousuncle tediousuncle
Ziomeczek
Ziomeczek
Reposted fromsalzprinz salzprinz viaatranta atranta
Ziomeczek
4019 91b4 500
Reposted fromsavatage savatage viaatranta atranta

March 09 2018

Ziomeczek
0155 acbf 500
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
Ziomeczek
7430 f3a1
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Ziomeczek
Ziomeczek
Oświetlają mnie ostatnie promienie, kończącego się już dnia. Łapię je całą sobą, patrzę w niebo. I teraz wiem ,że będzie dobrze.
Może nie będzie tak zawsze, może nie - może, ale bywa, za co jestem wdzięczna.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl