Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

Ziomeczek
4247 1847
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Ziomeczek
4310 6546 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 12 2018

Ziomeczek
Kurwa no.. chce już normalnie żyć.. 
Ziomeczek
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianacpanazyciem nacpanazyciem
Ziomeczek
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako vianacpanazyciem nacpanazyciem
Ziomeczek
Chcę mówić do Ciebie tak jak wcześniej.. 
— Żart, ze musze zastanawiać się jak mogę do Ciebie mowic a jak nie..
Ziomeczek
0553 d9f0
Reposted fromhare hare viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
9648 3a54
Reposted fromTLC2 TLC2 viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5973 18d0
Reposted fromTLC2 TLC2 viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5921 1637
Reposted fromTLC2 TLC2 viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5909 8be5
Reposted fromTLC2 TLC2 viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
Ja już chyba nie mam siły walczyć.. 
— Zawalcz o mnie.. proszę..
Ziomeczek
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
0289 1d7e 500
Reposted bylesbian lesbian
Ziomeczek
0288 0d70 500
Reposted bylesbiancarmenlunajointskurwysynrurkyblack-orphanolivierkgosienia
Ziomeczek
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaMartwa13 Martwa13

June 11 2018

Ziomeczek
Nie umiem czytać w myślach. Nawet w swoich się gubię.
— Ewa Chybin.
Reposted fromnutt nutt viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
9581 5976
Reposted fromoohh oohh viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl