Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Ziomeczek
7671 edd0
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
9870 1f95
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaatranta atranta
Ziomeczek
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaatranta atranta
Ziomeczek
6497 cee6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaatranta atranta
Ziomeczek
Ziomeczek
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viaspontaneous spontaneous
Ziomeczek
Przecież wiesz jak bardzo sie juz zmieniłam.. spróbujmy, tym razem się uda..
— Raz i do konca!!

August 16 2018

Ziomeczek
Pierwsza ważna decyzja podjęta!

Alkohol+tabletki
— Piękna śmierć :)
Ziomeczek
Zaryzykuj.. nie wyjdzie, trudno.. ale przynajmniej wiesz, że ryzykujesz dla osoby która sie stara i zrobi dla Ciebie wszystko.. 
— Wszystko..
Reposted byfemme-fatal femme-fatal
Ziomeczek
6443 d738 500
Reposted byjabolmax jabolmax
Ziomeczek
Ostatnia szansa.. pomyśl o tym.. dobrze wiesz, ze nie będziesz żałować.. no weź <3
Ziomeczek
6069 0480 500
Ziomeczek
I skraść Ci tak jednego buziaka albo dwa.. 
Ziomeczek
Wiesz, że warto.. daj Nam szanse..
— Przecież jest tak fajnie..
Ziomeczek
Nie potrafię.. przepraszam..
Ziomeczek
Najgorsza jest ta świadomość, ze jestes jedną wielką porażką zyciową. Ze twoje życie jest nic nie warte.. ze ty jestes nic nie warta.. ze jestes porazką dla Rodzicow, jestes najgorsza siostra.. i na dodatek jeszcze lesbijka.. przynosisz wstyd rodzinie.. jestes nic nie wartą osobą ktora na nic nie zasluguje.. ktora kocha ale nie zasluguje zeby bylo to odwzajemnione.. która nie zasluguje nawet na szacunek od drugiej osoby.. jestes po prostu nikim.. zwyklym popychadlem na ktorym mozna sie wyżywać tylko.. 
Ziomeczek
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaMartwa13 Martwa13

August 07 2018

Ziomeczek
Reposted fromFlau Flau viapaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl