Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Ziomeczek
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
Ziomeczek
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialostindreams lostindreams
Ziomeczek
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
Ziomeczek
Żyjemy dla tych paru chwil podczas których wstrzymujemy oddech z zachwytu. A reszta? To bańki mydlane w naszej pamięci.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Ziomeczek
Trzeba wiedzieć kiedy odpuścić..
— ...
Ziomeczek
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Ziomeczek
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione.
Ziomeczek
Ile razy ktoś musi wbić ci nóż w plecy, żebyś w końcu poczuła ból i uciekła?
— Shy Keenan
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
Ziomeczek
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
Ziomeczek
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly

July 15 2019

Ziomeczek
9598 92dd 500
Ziomeczek
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Ziomeczek
1049 b4ff 500
Lepiej...

July 09 2019

Ziomeczek
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
Ziomeczek
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLusia Lusia
Ziomeczek
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaLusia Lusia
Ziomeczek
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakerkun kerkun
Ziomeczek
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viakerkun kerkun
Ziomeczek
5789 70f4
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaverdantforce verdantforce
Ziomeczek
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl