Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

Ziomeczek
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaxsneakyx xsneakyx
Ziomeczek
To dziwne uczucie, kiedy przyzwyczajasz się do lęków, które nie dawały Ci spać i stają się tak realne, że czekasz tylko na najgorsze...
Reposted fromsoftboi softboi viaxsneakyx xsneakyx
Ziomeczek
Nie do końca wiem co robić i co się ze mną dzieje.... 
Reposted fromShinaako Shinaako viakudlaty kudlaty
Ziomeczek
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
Ziomeczek
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Ziomeczek
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromkillme killme viainsanedreamer insanedreamer
Ziomeczek
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viainsanedreamer insanedreamer
Ziomeczek
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaidosk8 idosk8
Ziomeczek
7668 7bfe 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaidosk8 idosk8
Ziomeczek
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Ziomeczek
7290 a727
Ziomeczek
Nie do końca wiem co robić i co się ze mną dzieje.... 
Reposted fromShinaako Shinaako viakudlaty kudlaty
Ziomeczek
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
Ziomeczek
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Ziomeczek
0521 0b6c 500
James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromkillme killme viainsanedreamer insanedreamer
Ziomeczek
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viainsanedreamer insanedreamer
Ziomeczek
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaidosk8 idosk8
Ziomeczek
7668 7bfe 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaidosk8 idosk8
Ziomeczek
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl