Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

Ziomeczek
Ziomeczek
7910 4be4
Reposted frommujerloca mujerloca vianiechcemisie niechcemisie
Ziomeczek
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka vianiechcemisie niechcemisie
Ziomeczek
Ziomeczek
0309 ebe8
fall in looove
Reposted frommuminek muminek vianiechcemisie niechcemisie
Ziomeczek
Bycie kochanym to wielka odpowiedzialność za tego, którego się kocha. Za każde słowo, gest, nie wypowiedziane myśli, za rękoczyny: każde przytulenie, dotknięcie spontaniczne - nie można tego wyważać, dozować,trzeba w tym zaistnieć w całości, nie cofać się w obronnym geście, uciekać w fałszywe wyobrażenia... Nie kochaj mojej postaci z Twojej wyobraźni. Kochaj mnie taką, jaka jestem, a będę stawać się lepsza.
— Pamiętnik Narkomanki
Reposted fromletmego letmego vianiechcemisie niechcemisie
Ziomeczek
5350 bada
Reposted fromzoja zoja vialesbian-party lesbian-party
Ziomeczek
5891 c74d
Ziomeczek
California
Ziomeczek
Make sure you marry someone who laughs at the same things you do.
— J.D.Salinger
Ziomeczek
lubię rozmawiać z tobą bardziej niż z kimkolwiek innym, ponieważ nigdy wtedy nie czuję, że zdradzam samego siebie, i dlatego mogę się przyznać do mrocznych, nieszczerych, lizusowatych, tchórzliwych, niesprawiedliwych, aroganckich, snobistycznych, lubieżnych, perwersyjnych i generalnie wstydliwych uczuć, o których nie chcę, by wiedział ktokolwiek inny; ale najbardziej dlatego, iż kiedy z tobą rozmawiam, zawsze jestem na granicy wybuchnięcia szczerym śmiechem. gdybyś był teraz ze mną, tak sobie myślę, spędzalibyśmy czas na rozmowie, piciu i paleniu, a ja śmiałbym się przez cały czas. i byłbym szczęśliwy PRZEZ CAŁY CZAS.

— z listu Kingsleya Amisa do jego przyjaciela Philipa Larkina.
Ziomeczek
Ziomeczek
9677 d08c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaMartwa13 Martwa13
9990 4333
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
6222 084f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
Ziomeczek
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays
Ziomeczek
6674 3f59 500
Reposted frompeasorela peasorela viaBetterDays BetterDays
Ziomeczek
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakojotek kojotek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl